Färgsättning mm

Det färgsättningsförslag som gavs 2005 nedan har blivit obsolet, så här skriver Håkan Åström, Toftvägen 4:

“… När jag i somras skulle kompletteringsmåla mina utbytta brädor över garagedörren försökte jag följa instruktionen, och få färgansvarig i järnaffären att blanda NCS 2502-G och 2502-Y eftersom 2502-G50Y fortfarande inte finns i sortimentet. Detta gick inte, ny personal? utan jag lånade en apparat som läste av färgen, med resultat att det blev en annan kulör. Jag föreslår därför att vi ändrar texten: Kulören är således fortfarande 2502-G50Y och erhålles genom att man till en viss mängd basfärg tillsätter 50% av kulörtillsatsen för NCS2502-G och 50% av kulörtillsatsen för NCS2502-Y. På det här sättet blir det enklare när vi köper färg, och större chans att vi ser lika ut!”

Färgsättningsförslag 2005

Inlagt av torkel tis, 2012-01-10 18:47

Vi lovade att återkomma med kulörer och har nu ett förslag framme. Det är framtaget med stor öppenhet och många har deltagit med inspirerande synpunkter. Några har uttalat avstått från att tycka.
Vår strävan har varit att hitta kulörer som ligger nära de ursprungliga och som de flesta kan tänka sig använda vid nästa ommålning. Uppfattningarna om hur det såg ut från början går starkt isär, portarna har till exempel genom åren målats allt mörkare i den nedre delen av gatan och ljusare längre upp. Vindskivorna på A- och L-husen (jämna nummer) hade från början en tydlig kontrast mot portarna som efterhand har minskat.

Portar
För portarna föreslår vi en kulör som består av lika delar S2502-G (grönaktigt grå) och S2502-Y (gulaktigt grå). Färgen borde heta S2502-G50Y, men finns (ännu) inte i färghandelns receptdatabas. Däremot har vi fått hjälp hos Lidingö Nya Järn&Färg att notera brytningsreceptet för 1- resp. 2,5-litersburk, så man slipper att själv blanda. Recepten gäller Nordsjö Fönsterfärg. Porten på nr 9 är målad enligt denna rekommendation.

Vindskivor/takomfattning
Samma kulör som portarna, men ett steg ljusare, S2002-G50Y. Målas helst med matt färg. Eventuellt kan den sneda undersidan av taksprånget målas ett steg ljusare ändå, S1502-G50Y, eftersom det alltid ligger i skugga.

Murar
En grundregel när det gäller reparation och komplettering av mur och puts är att använda samma sorts material som det befintliga. Det betyder för vår del en mineralisk putsfärg, helt öppen för fukttransport.
Det finns, som alternativ, i färghandeln också olika organiska färgtyper (alkyd, akrylat, etc) för målning på mur och några av husen på Toftvägen är kompletteringsmålade med hyggligt resultat. Dock rekommenderar färghandeln numera silikatfärg i första hand.
Vi håller emellertid den mineraliska putsfärgen för att vara den säkraste behandlingen och ge den vackraste ytan och vill rekommendera “CD-färg SERPO 242” från MAXIT. Det var också CD-färg som användes vid den gemensamma reparationsmålningen som genomfördes 1992 med gott resultat. Vi har med hjälp av MAXITs färglabb fått fram olika nyanser för provmålning och kommit fram till en kulör nr 19606 som vi tror ska balansera olika ljusförhållanden och viss nedsmutsning. Går att se i full skala på nummer 15 där Per Larsén har målat ett flertal väggar.
CD-färgen levereras som pulver i säckar om 20 kg och löses upp i vatten. Per bistår gärna med tips om hur den blandas och appliceras. Färgen beställs hos Sverag Byggmaterial 08/6450044 (www.swerag.se) eller Beijer Byggmaterial 08/6365090 (www.beijerbygg.se/) och kostar c:a 1000:-/säck. Det räcker till 30 kvm vid två strykningar. Minsta beställning är två säckar, vilket kanske leder till visst samköp.

2005-09-05
Per Larsén, Nils Berlin, Folke Mandelius, Henning Gjörup