Bo gård – en kort historik

Bo gård var en av Lidingös äldsta och största gårdar. Av närliggande gravfält att döma var gården betydelsefull redan under förhistorisk tid och kallades ursprungligen Vikby, byn vid viken, Kyrkviken. Namnet Bo innebar att jarlens förvaltare i skeppslaget bodde här. Gården omnämns 1379 i samband med Riksdrotsen Bo Jonsson Grips förvärv av Lidingö.

Byggnaderna fick 1777 sin nuvarande form av dåvarande ägaren Carl Pfeiff, officer i Gustav III:s tjänst. Två år senare blev Bo säteri, en skattebefriad gård.

Gårdsanläggningen saknar en huvudbyggnad. Vårdträdet på gårdsplanen finns ännu kvar. Några av fruktträdgårdens äppelträd har bevarats söder om byggnaderna. Av gårdens ekonomibyggnader återstår idag en husbehovskvarn från 1816, belägen på en villatomt vid Murarstigen. Jordbruket på Bo gård lades ned på 1950-talet.

Gården ägs i dag av Lidingö stad som 1975 genomförde en omfattande renovering. En av flyglarna används som samlingslokal.

Text:
Lidingö stad
Lidingö Hembygdsförening

För mer information se här

Bo gård 1915
Bo gård innan renovering