Husen – historia, underhåll, mm.

Håkan Åströms beskrivning av Toftvägen 4

Färgsättning mm

Karta över Bo Gärde med omgivningar från 1926

Inlagt av Per Larsén tis, 2014-11-11 20:48

Bifogat finns en karta som visar Bo gärde med omgivningar på 1920-talet. Husen på Toftvägen är placerade i det som då var gårdens trädgård. Äppel- och päronträden utmed kvarteret Toften är ett minne från trädgården.
I trädgården fanns också ett hus som hette Stålebo. Det eldades upp av brandkåren i början på 1960-talet. På kartan syns också mejeriet som under en tid därefter var svagdricksfabrik och numera kvar som privatbostad. Lägg märke till att Vallen inte finns på kartan.
Se kartan! (länk)

Bo Gård – en kort historik (länk)

Arkitektkontoret Ancker Gate Lindegren – AGL

Inlagt av Per Larsén tis, 2014-11-11 20:30

Det legendariska arkitektkontoret Ancker Gate Lindegren ritade husen på Toftvägen,
Bengt Gate ritade kvarteret Toften, Sten Lindegren nedre delen av kvarteret Spanten och Stig Ancker den övre delen.
Se bifogad PDF för övriga objekt som ritats runt om i landet, varav flera finns på Lidingö.
AGL (länk)

Husens historia

Läs Axel Ankers tal från 2004 (länk)

Bebyggelseregistret (länk)

Toftvägen 50 år (länk)

Asbest

Inlagt av Per Larsén tors, 2012-02-16 18:36

Vid renovering av vårat badrum visade det sig att kakelfog/fix innehöll asbest vilket tydligen var vanligt förekommande vid den tiden husen byggdes. Detta är inte farligt så länge man inte river ner kaklet. Skall man däremot byta ut kaklet måste man använda en asbestsaneringsfirma som kan riva under kontrollerade former så att dammet inte sprider sig. Rivningsmaterialet är att betrakta som miljöfarligt avfall.