Jolosällskapet är ett litterärt samfund tillägnat Jan Olof Olsson (1920-74), reporter på Dagens Nyheter från 1945 och författare till ett fyrtiotal böcker. Sällskapet bildades den 10 maj 1997 i syfte att främja intresset för och studiet av Jolos journalistik och författarskap genom samvaro, föredrag, resor och utgivning av skrifter.

Initiativtagare till sällskapet var Jan Olof Olssons vän, bokförläggare och reskamrat Bengt Forsberg (1921-99).

Sällskapet är det största i Sverige som ägnas en journalist.

Styrelse

Protokoll och andra handlingar

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com