Kontakt

Sällskapet kan nås via vanlig post till Jolosällskapet, c/o Lars Grahn, Åsgatan 50c, 791 72 Falun, eller via e-post  jolomedlemmar@gmail.com 

Vem kan bli medlem?

Alla intresserade är välkomna att vara med i sällskapet, som för närvarande har cirka 300 medlemmar.

Den som vill kan bli medlem genom att sätta in årsavgiften på postgirokonto 43 06 67-6 och ange namn och fullständig adress. Glöm då inte e-postadressen, om du har en sådan!

För er som är boende utomlands och vill bli medlem:
IBAN SE 889 500 009 960 420 430 6676
BIC: NDE ASE SS
Nordea Bank, Sweden, SE 105 71 Stockholm

Man kan också anmäla sitt intresse genom att fylla i formuläret här nedan – glöm inte e-postadressen, om du har en sådan!

Vad kostar det?

Årsavgiften är 150 kr (2024 och tillsvidare).

Vad ingår i avgiften?

Jolosällskapet ger bland annat ut en skriftserie om Jolo. Vi anordnar promenader, föredrag och årliga resor med anknytning till Jolo.

Eftersom Jolosällskapet är medlem i DELS, De Litterära Sällskapens samarbetsnämnd, erhåller medlemmarna rabatt på prenumeration av tidskriften Parnass.

    PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com