Aktiviteter

Sällskapet ordnar regelbundet träffar med författare och promenader i Jolos fotspår. Dessutom ordnas resor i Jolos anda till en plats som Jolo beskrivit i sina böcker.

 

Vid flera tillfällen har medlemmarna bjudits in till picknick och föredrag i Jolos trädgård på Lidingö (foto Kerstin Nylander)

Ur den gångna verksamheten kan nämnas att regissör Bengt Lagerkvist har berättat om “Någonstans i Sverige” och Jolo, redaktör Jörgen Cederberg har kåserat om Jolo i radio, författaren Vib

 

eke Olsson-Falk har talat om sin far Jolo, promenader i Jolos fotspår har genomförts i Birkastan i Stockholm och ett möte om Jolo och DN-redaktionen har hållits på Dagens Nyheter. Förutom alla Jolopristagare har bland andra Leif Furhammar, Anders Sundelin, Göran Hägg och Per Wästberg talat inför sällskapet om olika aspekter av Jolos verk.

 

Jolos sommarhus som Sällskapet besökte i maj 2011 (foto Kerstin Nylander)

Varje år ordnas en resa för sällskapets medlemmar i Jolos fotspår. Hittills har vi besökt Köpenhamn (2001), St Petersburg (2004), Dublin (2005), Krakow (2007), London (2008), München (2009), Tallinn (2010), Skåne (2011), Istanbul (2011), Flandern (2012), Berlin (2013), Helsingfors (2014), Sarajevo (2015), Wien (2016), Haparanda (2017), Hamburg-Köpenhamn (2018), Irland (2019) och Göteborg-Skagen (2022).

I samband med sällskapets årsmöte delas sedan 2002 ut ett pris till en journalist/författare som verkar i Jolos anda. Läs mer

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com