JOLOSÄLLSKAPET

JOLO, Jan OLOF Olsson

VÄLKOMMEN TILL JOLOSÄLLSKAPETS HEMSIDA

Jan Olof Olsson, Jolo, var mellan 1945 och 1974 journalist vid Dagens Nyheter. Under signaturen Jolo blev han en älskad kåsör, men skrev all möjlig slags journalistik. Jolo var också författare till ett fyrtiotal böcker.

 

Iakttagaren Jolo

Man har talat om “iakttagaren Jolo” och då syftat på hans öga för udda men ändå karaktäristiska detaljer samt hans talang för litterär gestaltning. En specialitet var de kulturhistoriska skildringarna.

Ett litterärt samfund

Jolosällskapet är ett litterärt samfund tillägnat Jan Olof Olsson (1920-74). Sällskapet bildades den 10 maj 1997 i syfte att främja intresset för och studiet av Jolos journalistik och författarskap genom samvaro, föredrag, resor och utgivning av skrifter.

Jolopriset

Jolopriset delas ut sedan 2002. Tanken med priset på 10 000 kronor är att utmärka journalister/ författare som med framgång verkar i Jolos anda, det vill säga förmedlar kunskap, nyfikenhet och förmåga att gripa ögonblicket i svansen. Pristagaren utses av en jury som tillsätts av styrelsen.

Aktuellt 2024

Årsmöte 6 april

Nätgränd 2, Stockholm; utdelning av Jolopriset

Maj/juni

Samling vid Jolos grav – 50 år sedan han gick bort

September/oktober

Jolosällskapets resa 2024

 

Jan Olof Olsson var mellan 1945 och 1974 journalist vid Dagens Nyheter. Under signaturen Jolo blev han en älskad kåsör, men skrev all möjlig slags journalistik. Man har talat om “iakttagaren Jolo” och då syftat på hans öga för udda men ändå karaktäristiska detaljer samt hans talang för litterär gestaltning. En specialitet var de kulturhistoriska skildringarna.

 

Han inledde dock sin karriär som skribent och redaktionsmedlem i Concordia, litterär tidskrift vid Norra Latin. Senare blev han redaktör för Gaudeamus, Stockholms studentkårs tidning. Under första halvan av 40-talet medarbetade han i ett stort antal tidningar och tidskrifter med i första hand artiklar om film: Nya Norrland, Svenska Dagbladet, Stockholms-Tidningen, Svenska Morgonbladet och Filmjournalen med flera. Under anställningen vid Dagens Nyheter och vid sidan av sina böcker, lämnade han bidrag till ett stort antal tillfällighetstryck, bland annat BLM.

Han utgav ett stort antal böcker, flera i samarbete med hustrun Margareta Sjögren. Bland böckerna märks de stora skildringarna av första världskriget, flera samlingar av kåserier, porträtt av städer och länder (bland annat USA, England, Köpenhamn, Dublin och S:t Petersburg) och romaner.

Han skrev även manus till en av de populäraste TV-serierna, “Någonstans i Sverige”. Ulla Billquists schlager “Någonstans i Sverige”  från 1940, blev signaturmelodin till tv-serien som sändes i Sveriges Television 1972.

JOLOPRISTAGARE 2023 – PETER KADHAMMAR

”Peter Kadhammars journalistiska gärning präglas av nyfikenhet, skepsis och en god portion humor. I likhet med Jan Olof Olsson rör han sig över stora fält, såväl geografiskt som ämnesmässigt, men alltid med sympatisk blick för dem som saknar plattform och röst i samhället. Han är lika vass i det korta och det långa formatet: den snärtiga krönikan, det perspektivrika reportaget och böckerna som lodar djupen i både nationer och medborgare.” (Juryns motivering)

Peter Kadhammar tog emot Jolopriset den 23 maj.

Ordförande i Jolosällskapet, Anders Sandström bjöd välkommen till alla, men särskilt till årets prismottagare, Peter Kadhammar.
Ordförande läste prismotiveringen, betonade att det är juryns och inte hans ord och presenterade de två närvarande jurymedlemmar Vibeke Olsson och Johan Erséus. Dessutom gladde det ordförande att både Tom Alandh och Ingemar Unge, två tidigare Jolopris-mottagare var med oss denna kväll.
Efter detta höll Peter ett mycket uppskattat tacktal, läs hela talet här.

Bli medlem du också!

 

Vem kan bli medlem?

Alla intresserade är välkomna att vara med i Sällskapet, som för närvarande har cirka 300 medlemmar.

Man anmäler sitt intresse genom att fylla i formuläret längst ned på sidan.

 

Vad kostar det?

Årsavgiften är 150 kr.

 

Vad ingår i avgiften?

Jolosällskapet ger bland annat ut en skriftserie om Jolo.
Vi anordnar promenader och föredrag.

Övriga förmåner
Medlemmar inbjuds till årliga resor med anknytning till Jolo.
Eftersom Jolosällskapet är medllem i DELS, De Litterära Sällskapens samarbetsnämnd, erhåller medlemmarna rabatt på prenumeration av tidskriften Parnass.

JOLO-PRISET

Jolopriset instiftades 2002.

Tanken med priset på 10 000 kronor är att utmärka journalister/författare som med framgång verkar i Jolos anda, det vill säga förmedlar kunskap, nyfikenhet och förmåga att gripa ögonblicket i svansen.

Pristagaren utses av en jury som tillsätts av styrelsen.

KONTAKTA JOLOSÄLLSKAPET

7 + 8 =

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com