Välkommen till Jolosällskapet!

Detta är en ny hemsida för Jolosällskapet – den är under utveckling och för tillfället lite rumphuggen och opolerad; vissa delsidor är inte färdiga.
Men vi vill ändock gärna ha synpunkter på det som syns, skicka gärna sådana till
torkel@toften.se
Finns det dessutom någon medlem i Sällskapet som kan WordPress och som har tid och lust att hjälpa till vid utveckling och underhåll, vore detta extra tacknämligt!
Torkel Danielsson, webbansvarig

Jan Olof Olsson, Jolo, var mellan 1945 och 1974 journalist vid Dagens Nyheter. Under signaturen Jolo blev han en älskad kåsör, men skrev all möjlig slags journalistik. Jolo var också författare till ett fyrtiotal böcker. Man har talat om “iakttagaren Jolo” och då syftat på hans öga för udda men ändå karaktäristiska detaljer samt hans talang för litterär gestaltning. En specialitet var de kulturhistoriska skildringarna.
Han inledde dock sin karriär som skribent och redaktionsmedlem i Concordia, litterär tidskrift vid Norra Latin. Senare blev han redaktör för Gaudeamus, Stockholms studentkårs tidning. Under första halvan av 40-talet medarbetade han i ett stort antal tidningar och tidskrifter med i första hand artiklar om film: Nya Norrland, Svenska Dagbladet, Stockholms-Tidningen, Svenska Morgonbladet och Filmjournalen med flera. Under anställningen vid Dagens Nyheter och vid sidan av sina böcker, lämnade han bidrag till ett stort antal tillfällighetstryck, bland annat till BLM.

Jolosällskapet är ett litterärt samfund tillägnat Jan Olof Olsson. Sällskapet bildades den 10 maj 1997 i syfte att främja intresset för och studiet av Jolos journalistik och författarskap genom samvaro, föredrag, resor och utgivning av skrifter.

Jolopriset delas ut sedan 2002. Tanken med priset på 10 000 kronor är att utmärka journalister/författare som med framgång verkar i Jolos anda, det vill säga förmedlar kunskap, nyfikenhet och förmåga att gripa ögonblicket i svansen. Pristagaren utses av en jury som tillsätts av styrelsen.

Om du inte redan är medlem, anslut dig till Jolosällskapet här!

Welcome to Jolosällskapet

For a short presentation of writer and journalist Jan Olof Olsson – Jolo (Wikipedia link )

Aktuellt
det som nyligen inträffat och det som är planerat:

Är du inte medlem än, så använd den här länken!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com